Συνδρομές και Χρεώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα, πρέπει να έχει πρώτα εγγραφεί ως «χρήστης». Οι χρήστες δικαιούνται άπειρες δωρεάν διαδρομές, εφ’ όσον αυτές δεν ξεπερνούν τις τρεις ώρες (180’) την κάθε φορά.

(Τέλος εγγραφής στο Σύστημα) 1,00 €
(Τέλος χρήσης 3 πρώτων ωρών) Δωρεάν
Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής από 4η έως 6η ώρα 2,00 €/ώρα
Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής από 7η έως 24η ώρα 5,00 € / ώρα
Πρόστιμο εξαφάνισης (μη- επιστροφή εντός 24 ωρών)

1.680,00 €

Για να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα πρέπει να έχετε εγγραφεί, και να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο CycloWallet σας.

Μπορείτε να παραλάβετε ποδήλατο όσες φορές θέλετε. Αν κάθε φορά η διάρκεια χρήσης («διαδρομή») δεν ξεπεράσει το δωρεάν τρίωρο (180’), δεν υφίσταται οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση.

Αν υπερβείτε τα 180’ σε κάποια διαδρομή σας, θα χρεωθείτε ανάλογα με τη διάρκειά της: Για παράδειγμα, μια διαδρομή διάρκειας 200’, θα χρεωθεί με επιπλέον ποσό 2,00 € («πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής»). Το πρόστιμο λειτουργεί σαν «ποινή» για τη διακράτηση του ποδηλάτου πέραν του εύλογου χρόνου. Παράλληλα, αυξάνει την πιθανότητα εξυπηρέτησης περισσότερου κόσμου με τον ίδιο αριθμό ποδηλάτων.

Αν έπειτα από κάποια διαδρομή σας το CycloWallet σας παραμείνει χωρίς χρήματα, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση στο email σας. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το Σύστημα θα πρέπει να «τροφοδοτήσετε» το CycloWallet σας (το ελάχιστο ποσό είναι 1,00 €).